Om Rannveig

Siterer juryen i Stipend for unge kunstnere Oppland, 2018:

 

Kunst som verktøy for tenking

Stipendmottakeren bruker kunsten som verktøy for tenking som kretser rundt en naturvitenskaplig, essensiell og fenomenologisk tematikk. Hun er opptatt av å undersøke hvordan naturlige formasjoner oppstår og motivene hennes speiler mot det biologiske, astronomiske og geologiske.

Langsomme prosesser

Hennes kunstnerskap dreier seg om tegning i langsomme prosesser og hun viser høy tegnekompetanse, blant annet gjennom sine sirlige utførte prikketegninger. Konsept, uttrykk og titler som; «The Universe is Under No Obligation to Make Sense to You" leder betrakteren inn i verkene, og kunsten står frem for oss som et verktøy til en dypere tenking.